ДЕННОЩНА ПОГРЕБАЛНА АГЕНЦИЯ

Погребална агенция
null

За погребение в нов гроб са необходими следните документи:

 • Лична карта или паспорт на починалия – оригинал
  (при липсата на документ за самоличност ние ще Ви съдействаме за бързото удостоверяване с органите на МВР в рамките на няколко часа)
 • Съобщение за смърт – оригинал (издадено от личния доктор на покойния. Ако покойния е починал в болнично заведение документа се издава от там. ако починалия не е починал в болнично заведение и няма личен ,лекар който да издаде съобщението ние имаме доктор, който в рамките на няколко часа ще изготви всичко нужно)
 • Молба за ново гробно място (Ние Ви я предоставяме за попълване)
 • доставим)
Траурни услуги
null

За погребение в стар наследствен гроб е необходимо да са изминали осем години от предишното погребение – това е санитарния период!

Необходимо е още:

 • Лична карта на починалия – оригинал
 • Съобщение за смърт – оригинал
 • Квитанция за платено гробно място (ако не намирате документ за заплатено гробно място ние ще направим справка в гробищния парк, за да открием къде се намира гробното място. От Вас изискваме: 3 имена месец и година на положен в гробното място )
 • Удостоверение за наследници на собственика на гробното място – оригинал (Този документ се вади от служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене)
 • Декларация за поддръжка на старо гробно място (Тази декларация ние ще Ви я предоставим)
Меню