Какво ви е необходимо при кремация?

null
 • Лична карта или паспорт на починалия – оригинал
  (при липсата на документ за самоличност ние ще Ви съдействаме за бързото удостоверяване с органите на МВР в рамките на няколко часа)
 • Съобщение за смърт и разрешение за кремация – оригинал
  (издадено от личния доктор на покойния). Ако покойният е починал в болнично заведение документа се издава от там. Ако не е и няма личен лекар, който да издаде съобщението ние имаме доктор, който в рамките на няколко часа ще изготви всичко нужно.
 • Документ удостоверяващ родствената връзка
  -В случай съпруг/съпруга, свидетелство за граждански брак
  -В случай баща/майка, акт за раждане
  -В случай на брат/сестра/братовчед/ или друга роднинска връзка се изисква удостоверение за родствени връзки
  (Този документ се вади от служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене)

Декларация за съгласие от най-близкия родственик
(Ние Ви я предоставяме за попълване)

Документи за полагане на урна в старо наследствено място

null
 • Квитанция за платено гробно място
 • Удостоверение за наследници на собственика на гробното място-оригинал
  (Този документ се вади от служба ЕСГРАОН в общината по местоживеене)
  Декларация за поддържка на старо гробно място

Урната може да бъде положена в старо гробно място, за което се изискват същите документи при погребение в стар гроб. В този случай не е необходим санитарен период от 8 години след последното погребение.

ПОЛАГАНЕ НА УРНА

Урната може да бъде положена в стара урнова ниша. Изискваните документи са същите, както при полагането в старо гробно място.

Нови урнови ниши на територията на гр. София в момента се отпускат в Централните софийски гробища, гробищен парк „Бакърена фабрика“, гробищен парк „Горна баня“

Меню