Транспорт

null

Агенцията извършва транспорт на територията на Р. България, както и извън нея. Цената се определя на километър.

 • Репатрация
 • Транспорт на покойник от чужбина

Осигуряваме транспортни услуги за тленните останки на вашите близки от България за чужбина, както и от чужбина за България. Спазвайки изискванията на определената държава за нужните документи и изисквания, както на изпращащата, така и на получаващата страна извършваме услугата в минимални срокове.

 • Ние действаме бързо и ефективно
 • Взаимодействие с консулства и посолства
 • Взаимодействие със застрахователната компания
 • Осигуряване на цинк и ковчег
 • Специализиран наземен транспорт за тленни останки
 • Осигуряване на авиотранспорт
 • Превод и легализация на необходимите документи
 • Балсамация
 • Кремация и транспорт на урната в чужбина
Меню